Đánh giá khoa học về tác hại của bức xạ điện từ

09/16/2018 21:59:28 Đăng bởi Bizlink Phara (0) bình luận
Khi sử dụng điện thoại di động, ở khu vực xung quanh điện thoại xuất hiện một trường điện từ tần số kỹ thuật cực thấp (ELF-EMF) chứa các đỉnh từ trường hay còn gọi là gradient. Các Gradient này kích thích các tinh thể magnetite bên trong não của chúng ta. Điều này gây ra tín hiệu cho trung tâm điều khiển trong não. Việc sản xuất một số protein và hormone nhất định do đó bị ảnh hưởng tiêu cực (phản ứng căng thẳng). Do tính hiệu quả của melatonin bị thay đổi, hệ thống miễn dịch bị suy yếu và D... ... [Đọc tiếp]

Gọi điện thoại nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?

09/16/2018 21:52:38 Đăng bởi Bizlink Phara (0) bình luận
Khi sử dụng điện thoại di động, ở khu vực xung quanh điện thoại xuất hiện một trường điện từ tần số kỹ thuật cực thấp (ELF-EMF) chứa các đỉnh từ trường hay còn gọi là gradient. Có nghĩa là trường điện từ này đang phân hóa sức mạnh của nó ở các vùng khác nhau. Năm 1992 Viện Công nghệ California - CALTECH, Kirschvink - đã khám phá ra rằng loại từ trường điện kỹ thuật này với các gradient của nó kích thích các tinh thể magnetite bên trong não của chúng ta. Điều này gây ra tín hiệu cho trung ... ... [Đọc tiếp]